22. 9. 2010

Hláskoslovie

-Je to náuka o hláskach.
-Každá hláska je v slovenčine označovaná iným písmenom.
-Sú aj výnimky: dz, dž, ch.

Delenie hlások:

1. Samohlásky:
-Sú to tóny.
-Sú nositeľmi slabičnosti.

Samohlásky: a, e, i, o, u, y, ä, á, é, í, ó, ú, ý.


2. Spoluhlásky:
-Sú to šumy.
-Nie sú nositeľmi slabičnosti. (okrem r, ŕ, l, ĺ)

Spoluhlásky: d, t, n, l, h, ch, k, g, b, p, m, v, f, r, z, s, ď, ť, ň, ľ, dž, č, ž, š.

3. Dvojhlásky:
-Sú tóny.
-Sú nositeľmi slabičnosti.

Dvojhlásky: ia, ie, iu, ô.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára